Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

YANIS SHOPPING CENTER

Category:

Website

Description

विशेष गरी हाम्रो यहाँ बच्चाहरूका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण लुगा, कपडा, जुत्ता, चप्पल तथा खेलौनाहरू सस्तो र सुलभ मूल्यमा पाइन्छ ।
एकपटक सेवाको मौका आवश्य दिनुहोला।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

YANIS SHOPPING CENTER

विशेष गरी हाम्रो यहाँ बच्चाहरूका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण लुगा, कपडा, जुत्ता, चप्पल तथा खेलौनाहरू सस्तो र सुलभ मूल्यमा पाइन्छ ।
एकपटक सेवाको मौका आवश्य दिनुहोला।

Address: Dhangadhi-8, Campus Road, KMC Jane Bato

Scroll to Top