Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

SUPRIYA STEEL TATHA CAST FURNITURE UDHYOG

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ गुणस्तरीय काठबाट बनेका आकर्षण तराज, पलङ, सोफा, चेयर र टेबुलका साथै तपाईंले अडर दिया अनुसार डिजाइन गरी तयार पार्नका साथै भिबिन्न डिजाइनका पर्दा, पाइप, कार्पेट र पलाष्टिकका चियर आदि सरसमान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
तपाईँको अर्डर अनुसार विभिन्न डिजाइनहरू बनाउने सेवाको मौका एकपटक अवश्य दिनुहोला।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SUPRIYA STEEL TATHA CAST FURNITURE UDHYOG

हाम्रो यहाँ गुणस्तरीय काठबाट बनेका आकर्षण तराज, पलङ, सोफा, चेयर र टेबुलका साथै तपाईंले अडर दिया अनुसार डिजाइन गरी तयार पार्नका साथै भिबिन्न डिजाइनका पर्दा, पाइप, कार्पेट र पलाष्टिकका चियर आदि सरसमान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
तपाईँको अर्डर अनुसार विभिन्न डिजाइनहरू बनाउने सेवाको मौका एकपटक अवश्य दिनुहोला।

Address: Dhangadhi-8, Campus Road, Kailali

Scroll to Top