Mero Digital Desh

Business Details

SHREE GANESH LAXMI INTERPRISES

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ राइस कुकर, किचन चिमनि, थरमस, मिक्चर, लन्च बक्स, कप, गिलास, पानी बोतल, कित्ली, इनडेक्सन चुलो, ग्यास चुलो, पङखा,हिटर, अारो फिल्टर, प्रेस, बुफर, टिभि, फ्रिज, माइक्रोअन, टेलिफोन, हाते घडि, भित्ते घडि आदि सामानहरू सुपथ मुल्यमा पाइन्छ।

Proprietor:- GOVIND BANSAL

2040

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SHREE GANESH LAXMI INTERPRISES

हाम्रो यहाँ राइस कुकर, किचन चिमनि, थरमस, मिक्चर, लन्च बक्स, कप, गिलास, पानी बोतल, कित्ली, इनडेक्सन चुलो, ग्यास चुलो, पङखा,हिटर, अारो फिल्टर, प्रेस, बुफर, टिभि, फ्रिज, माइक्रोअन, टेलिफोन, हाते घडि, भित्ते घडि आदि सामानहरू सुपथ मुल्यमा पाइन्छ।

Proprietor:- GOVIND BANSAL

2040

Address: Main Road ,Dhangadhi , Everest Bank Najik

Contact Number: 9848414091

Email: ganeshlaxmi1962@gmail.com

Scroll to Top