Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

SHIRISHA TRADING PVT. LTD

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ (Berger) पेन्ट र पञ्चकन्या को पाइप फिटिङ, पञ्चकन्या स्टील ट्याङ्की हार्डवेयरमा पाईने सम्पुर्ण समानहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराईन्छ ।

Proprietor:- RITA POKHREL
2078

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SHIRISHA TRADING PVT. LTD

हाम्रो यहाँ (Berger) पेन्ट र पञ्चकन्या को पाइप फिटिङ, पञ्चकन्या स्टील ट्याङ्की हार्डवेयरमा पाईने सम्पुर्ण समानहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराईन्छ ।

Proprietor:- RITA POKHREL
2078

Address: Dhangadhi:-4, Chatakpur

Email: tradingshirisha@gmail.com

Scroll to Top