Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

SHALLESHWOR SUPPLIERS

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रिक साइकल, स्कुटर, रिक्सा मर्मत गरिनुका साथै सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।

Proprietor:- HIKMAT BHAAT
2071

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SHALLESHWOR SUPPLIERS

हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रिक साइकल, स्कुटर, रिक्सा मर्मत गरिनुका साथै सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।

Proprietor:- HIKMAT BHAAT
2071

Address: Dhangadhi-8, Campus Road

Email: hbhaat89@yahoo.com

Scroll to Top