Mero Digital Desh

Business Details

SETI KASHTHA TATHA STEEL FURNITURE UDHOG

Category:

Website

Description

विभिन्न किसिमका घर सजावटका सरसामान घर बनाउँदा चाहिने झ्याल र ढोकाहरु पाउनुका साथै घरको नाप अनुसारको सोफा, मोडुलक किचन, दराज र पलङहरु गुणस्तरिय काठबाट बनाउनुका साथी सुफत मूल्यमा पनि पाइन्छ।
सेवाको लागि एकपटक अवश्य मौका दिनुहोला।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SETI KASHTHA TATHA STEEL FURNITURE UDHOG

विभिन्न किसिमका घर सजावटका सरसामान घर बनाउँदा चाहिने झ्याल र ढोकाहरु पाउनुका साथै घरको नाप अनुसारको सोफा, मोडुलक किचन, दराज र पलङहरु गुणस्तरिय काठबाट बनाउनुका साथी सुफत मूल्यमा पनि पाइन्छ।
सेवाको लागि एकपटक अवश्य मौका दिनुहोला।

Address: Dhangadhi-5, Taranagar, Nepal Rashtriya Bank Najik, Kailali

Email: singhkeshab28@gmail.com

Scroll to Top