Mero Digital Desh

Business Details

SB COSMETIC & FANCY SHOP

Category:

Website

Description

विशेष गरी हाम्रो यहाँ डिजाइन दार थारु कल्चरलका लेहंगा, चोली, कुर्ती तथा विभिन्न डिजाइनका थारु कल्चरल गरगहना पाउनुका साथै ढकिया, जेन्सका लागि थारु टोपी पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
यस पटक हामीलाई पनि सेवाको मौका अवश्य दिनु होला ।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SB COSMETIC & FANCY SHOP

विशेष गरी हाम्रो यहाँ डिजाइन दार थारु कल्चरलका लेहंगा, चोली, कुर्ती तथा विभिन्न डिजाइनका थारु कल्चरल गरगहना पाउनुका साथै ढकिया, जेन्सका लागि थारु टोपी पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
यस पटक हामीलाई पनि सेवाको मौका अवश्य दिनु होला ।

Address: Dhangadhi -7, Moti Chowk, Kailali

Email: Infoshitalchaudhary@gmail.com

Scroll to Top