Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

SAMAIJEE KITCHEN SHOP

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ किचेन को लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू ग्यास चुलो, चिम्नी, तवा, पितल को भाडा, काशको भाडा, स्टिलको भाडा, क्रोकरी, कुकर, घण्टी आदी थुप्रै किचेन सम्बन्धी सम्पूर्ण समान सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइन्छ।

Proprietor:- PUSKAR BHANDARI
2077

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SAMAIJEE KITCHEN SHOP

हाम्रो यहाँ किचेन को लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू ग्यास चुलो, चिम्नी, तवा, पितल को भाडा, काशको भाडा, स्टिलको भाडा, क्रोकरी, कुकर, घण्टी आदी थुप्रै किचेन सम्बन्धी सम्पूर्ण समान सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइन्छ।

Proprietor:- PUSKAR BHANDARI
2077

Address: Main Road, Dhangadhi-4, Purano Vansar Near

Scroll to Top