Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

SAGAR SUIT HOUSE

Category:

Website

Description

तपाईंले रोज्नुभएको र खोज्नुभएको जस्तै स्कुल तथा क्याम्पसका ड्रेस निजामती कर्मचारीको ड्रेस टिचर ड्रेस तथा कोट पाइन्टमा कपडा, दाउरा सुरवालका कपडा र विवाह वर्तमानको लागि कपडा सिलाइ गर्नुका साथै तयार पनि गरिन्छ।साथ साथै
तयारी कोट, पाइन्ट, सुट, दाउरा, सुरुवालहरु सुफत मूल्यमा पाउनुका साथै स्कुल, कलेजका लागि टाइ, बेल्ड, जुत्ता, सुइटर, ट्रयाक र टाउजर लोगो सहित तयार पारिन्छ।
सदैव तपाईँको सेवामा समर्पित सागर सुट हाउसलाई एकपटक सेवाको मौका दिनुहोला।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

SAGAR SUIT HOUSE

तपाईंले रोज्नुभएको र खोज्नुभएको जस्तै स्कुल तथा क्याम्पसका ड्रेस निजामती कर्मचारीको ड्रेस टिचर ड्रेस तथा कोट पाइन्टमा कपडा, दाउरा सुरवालका कपडा र विवाह वर्तमानको लागि कपडा सिलाइ गर्नुका साथै तयार पनि गरिन्छ।साथ साथै
तयारी कोट, पाइन्ट, सुट, दाउरा, सुरुवालहरु सुफत मूल्यमा पाउनुका साथै स्कुल, कलेजका लागि टाइ, बेल्ड, जुत्ता, सुइटर, ट्रयाक र टाउजर लोगो सहित तयार पारिन्छ।
सदैव तपाईँको सेवामा समर्पित सागर सुट हाउसलाई एकपटक सेवाको मौका दिनुहोला।

Address: Dhangadhi-8, Campus Chowk, KMC Jane Bato

Contact Number: 9742383234

Email: sagarsamrat3@gamail.com

Scroll to Top