Mero Digital Desh

Business Details

RITESH KHADHYA UDHYOG

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ चिउरा, भुजा उत्पादन, धन, गहु खरिद बिक्री यवम चामल पिठो, मकै, तोरी आदि कुटानी, पिसानी तथा पेलनी सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।
एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनु होला।

Proprietor:-HARISH RANA
2080

Image Gallery

Business Info

Contact Business

RITESH KHADHYA UDHYOG

हाम्रो यहाँ चिउरा, भुजा उत्पादन, धन, गहु खरिद बिक्री यवम चामल पिठो, मकै, तोरी आदि कुटानी, पिसानी तथा पेलनी सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।
एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनु होला।

Proprietor:-HARISH RANA
2080

Address: Dhangadhi-7, Shaktinagar, Dewariya

Contact Number: 9803833025

Email: harishrana2468@gmail.com

Scroll to Top