Mero Digital Desh

Business Details

RB SQUARE BOUTIQUE

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ लेहेंगा, बेहुलीको सारी, बेहुलाको दाउरा सुरुवाल पाउनुको साथ साथै विभिन्न डिजाइनका सुटपिस, पस्नी सेट, दुलहा सेट पनि उपलब्ध छ र साथै सिलाउने तथा डिजाइन पनि गरिन्छ।

Proprietor:- BIMALA BHAT
2078

Image Gallery

Business Info

Contact Business

RB SQUARE BOUTIQUE

हाम्रो यहाँ लेहेंगा, बेहुलीको सारी, बेहुलाको दाउरा सुरुवाल पाउनुको साथ साथै विभिन्न डिजाइनका सुटपिस, पस्नी सेट, दुलहा सेट पनि उपलब्ध छ र साथै सिलाउने तथा डिजाइन पनि गरिन्छ।

Proprietor:- BIMALA BHAT
2078

Address: Main Road, Dhangadhi, Near OM Palace

Email: bhuwanchettri005@gmail.com

Scroll to Top