Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

RASHMI ENTERPRISES

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ स्क्रू (पेच किला) १७ नं. कटिको साइज र काट्ने चक्का विभिन्न साइजका साथै घर को छठमा हाल्ने केमिकल (chemical) पाइनु को साथै घर को छठ लीकेज वाल को सीपेज को मर्मत गरिनुका साथै औजार को पनि होलसेल(wholesale) गरिन्छ।

Proprietor:- SUMIT CHAUDHARY
2072

Image Gallery

Business Info

Contact Business

RASHMI ENTERPRISES

हाम्रो यहाँ स्क्रू (पेच किला) १७ नं. कटिको साइज र काट्ने चक्का विभिन्न साइजका साथै घर को छठमा हाल्ने केमिकल (chemical) पाइनु को साथै घर को छठ लीकेज वाल को सीपेज को मर्मत गरिनुका साथै औजार को पनि होलसेल(wholesale) गरिन्छ।

Proprietor:- SUMIT CHAUDHARY
2072

Address: Dhangadhi, Chauraha

Scroll to Top