Mero Digital Desh

Business Details

PRATIKSHYA AALMONIYAM & STEEL UDHYOG

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ आकर्षक डिजाइन का स्टिल तथा आल्मुनियम बाट बनेका झ्याल, धोखा तथा आल्मुनियम अफिस पार्टीशन, गोल भारयाङ, रिलिङ्ग लगायत थुप्रै कुरा हरु सुपथ मूल्य मा पाइन्छ।

Proprietor:- RAMESH RANA

2075

Image Gallery

Business Info

Contact Business

PRATIKSHYA AALMONIYAM & STEEL UDHYOG

हाम्रो यहाँ आकर्षक डिजाइन का स्टिल तथा आल्मुनियम बाट बनेका झ्याल, धोखा तथा आल्मुनियम अफिस पार्टीशन, गोल भारयाङ, रिलिङ्ग लगायत थुप्रै कुरा हरु सुपथ मूल्य मा पाइन्छ।

Proprietor:- RAMESH RANA

2075

Address: Godawari-5, Kailali, Geta Main Road Najik

Contact Number: 9814675319

Email: rr8420434@gmail.com

Scroll to Top