Mero Digital Desh

Business Details

OM BALAJI SHOPPING CENTER

Category:

Website

Description

बिशेस गरि हाम्रो यहाँ साडी, सुतपिस, लेहेंगा, फ्रक, धोती, कुर्ती प्लाजु, बच्चको कोट पेन्ट, शर्ट को कपडा आदि फ्यान्सी समान ठोक तथा सस्तो मुल्यमा पाइन्छ।

Proprietor:- BANDANA OJHA
2075

Image Gallery

Business Info

Contact Business

OM BALAJI SHOPPING CENTER

बिशेस गरि हाम्रो यहाँ साडी, सुतपिस, लेहेंगा, फ्रक, धोती, कुर्ती प्लाजु, बच्चको कोट पेन्ट, शर्ट को कपडा आदि फ्यान्सी समान ठोक तथा सस्तो मुल्यमा पाइन्छ।

Proprietor:- BANDANA OJHA
2075

Address: Dhangadhi-2, Rubas Hotel Near

Scroll to Top