Mero Digital Desh

Business Details

NEW SHIVAM AUTO CENTER

Website

Description

हाम्रो यहाँ हार्डवेयरका सबै समान र अटो, बाइक मर्मत गरिनुका साथै मोटरसाइकल का सम्पुर्ण पार्ट्सहरु ठोक तथा खूद्र मुल्यमा बिक्री गरिन्छ।

Proprietor:- KABINDRA CHAUDHARY
2073

Image Gallery

Business Info

Contact Business

NEW SHIVAM AUTO CENTER

हाम्रो यहाँ हार्डवेयरका सबै समान र अटो, बाइक मर्मत गरिनुका साथै मोटरसाइकल का सम्पुर्ण पार्ट्सहरु ठोक तथा खूद्र मुल्यमा बिक्री गरिन्छ।

Proprietor:- KABINDRA CHAUDHARY
2073

Address: Dakshinkali Marg, Dhangadhi-4

Scroll to Top