Mero Digital Desh

Business Details

NEW KRITI PUSHPANJALI TRADERS

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ बाथरूम फिटिंग का सम्पूर्ण सामान थोक तथा खुद्रा मूल्यमा बिक्री गर्नुका साथै टायल मार्वल रंगरोगन, सरिय ,सिमेन्ट पाइन्छ र प्लम्बर , टायल मिस्त्री, पेन्टर को पनि व्यवस्था छ।

Proprietor:- GOPI CHAUDHARY
2061

Image Gallery

Business Info

Contact Business

NEW KRITI PUSHPANJALI TRADERS

हाम्रो यहाँ बाथरूम फिटिंग का सम्पूर्ण सामान थोक तथा खुद्रा मूल्यमा बिक्री गर्नुका साथै टायल मार्वल रंगरोगन, सरिय ,सिमेन्ट पाइन्छ र प्लम्बर , टायल मिस्त्री, पेन्टर को पनि व्यवस्था छ।

Proprietor:- GOPI CHAUDHARY
2061

Address: Dhangadhi-4, Ratopul

Email: gopichaudhary2046@gmail.com

Scroll to Top