Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

NEW BAITADI SUN CHADI PASAL

Category:

Website

Description

स्थापना वर्ष:- २०५०

प्रोपिएटर:- ईश्वर प्रसाद शोप

हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रविधिबाट डिजाइन गरी दक्ष कालिगर बाट गरगहनाहरु तयारी गर्नुका साथै खरिद तथा बिक्री पनि ग्यारेन्टीका साथ गरिन्छ ।
एकपटक सेवा मौका अवश्य दिनुहोला।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

NEW BAITADI SUN CHADI PASAL

स्थापना वर्ष:- २०५०

प्रोपिएटर:- ईश्वर प्रसाद शोप

हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रविधिबाट डिजाइन गरी दक्ष कालिगर बाट गरगहनाहरु तयारी गर्नुका साथै खरिद तथा बिक्री पनि ग्यारेन्टीका साथ गरिन्छ ।
एकपटक सेवा मौका अवश्य दिनुहोला।

Address: Main Road, Dhangadhi-2 Kailali, Adalat Road

Contact Number: 9848485563

Scroll to Top