Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

NEW ASHISH SHOPPING CENTER

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ लेडिज तथा जेन्सका लगी, बच्चाहरु को लागी आवश्यक पर्ने स्वदेशी तथा बिदेशी कपडाहरु पाउनुका साथ साथै जुत्ता, चप्पल, जुट्टी ब्याग (झोला) हरु सस्तो तथा सुलभ मुल्यामा उपलब्ध गराईन्छ।

Proprietor:- BINITA KUMARI CHAUDHARY
2074

Image Gallery

Business Info

Contact Business

NEW ASHISH SHOPPING CENTER

हाम्रो यहाँ लेडिज तथा जेन्सका लगी, बच्चाहरु को लागी आवश्यक पर्ने स्वदेशी तथा बिदेशी कपडाहरु पाउनुका साथ साथै जुत्ता, चप्पल, जुट्टी ब्याग (झोला) हरु सस्तो तथा सुलभ मुल्यामा उपलब्ध गराईन्छ।

Proprietor:- BINITA KUMARI CHAUDHARY
2074

Address: Dhangadhi-7, Motichowk

Scroll to Top