Mero Digital Desh

Business Details

NAMUNA ELECTRONICS

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ यासुदा ब्राण्ड को सम्पुर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरु पाउनुको साथ साथै ए/सी(A/C), फ्रिज लगायत सम्पुर्ण सामानहरु मर्मत पनि गरिन्छ ।

Proprietor:- GOBIND KHATIWADA
2070

Image Gallery

Business Info

Contact Business

NAMUNA ELECTRONICS

हाम्रो यहाँ यासुदा ब्राण्ड को सम्पुर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरु पाउनुको साथ साथै ए/सी(A/C), फ्रिज लगायत सम्पुर्ण सामानहरु मर्मत पनि गरिन्छ ।

Proprietor:- GOBIND KHATIWADA
2070

Address: Dhangadhi-4, Kailali

Email: gob.khatiwada@gmail.com

Scroll to Top