Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

MIZONE

Website

Description

हाम्रो यहाँ सबै ब्रान्ड का मोबाइल हरु पाइनुका साथै विग्रिए को मोबाइल पनि बनाइन्छ। Proprietor:- MOHAMMAD JAKKY
2077

Image Gallery

Business Info

Contact Business

MIZONE

हाम्रो यहाँ सबै ब्रान्ड का मोबाइल हरु पाइनुका साथै विग्रिए को मोबाइल पनि बनाइन्छ। Proprietor:- MOHAMMAD JAKKY
2077

Address: Ratopul, Dhangadhi

Email: Mizonedhangadhi04@gmail.com

Scroll to Top