Mero Digital Desh

Business Details

MANAKAMANA BAG HOUSE DHANGADHI

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण प्रकारको झोला (झोला) होलसेल मुल्यमा बिक्री गरिन्छ।
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- MUKUNDA SUBEDI
2069

Image Gallery

Business Info

Contact Business

MANAKAMANA BAG HOUSE DHANGADHI

हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण प्रकारको झोला (झोला) होलसेल मुल्यमा बिक्री गरिन्छ।
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- MUKUNDA SUBEDI
2069

Address: Rotopul, Dhangadhi Navajivan Hospital Near

Email: manakamanabaghouse22@gmail.com

Scroll to Top