Mero Digital Desh

Business Details

MAHARANI TENT HOUSE

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ विशेष टेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण काम आधुनिक डिजाईन द्वारा सजाउनुका साथै विवाह ,ब्रतवन्ध, विभिन्न किसिमका पार्टी, फ्लावर डेकाेरेशन, डिजीटल लाईट, DJ साउण्ड, प्रोग्राम साउण्ड र क्याटरिङ्गको पनि राम्रो व्यवस्था छ।
Proprietor: ANIL SHAH

2079

Image Gallery

Business Info

Contact Business

MAHARANI TENT HOUSE

हाम्रो यहाँ विशेष टेन्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण काम आधुनिक डिजाईन द्वारा सजाउनुका साथै विवाह ,ब्रतवन्ध, विभिन्न किसिमका पार्टी, फ्लावर डेकाेरेशन, डिजीटल लाईट, DJ साउण्ड, प्रोग्राम साउण्ड र क्याटरिङ्गको पनि राम्रो व्यवस्था छ।
Proprietor: ANIL SHAH

2079

Address: तारानगर-५, बेहडी पुल नजिक, धनगढी, कैलाली

Contact Number: 9806484842

Scroll to Top