Mero Digital Desh

Business Details

KALVARI BIKE HOSPITAL

Website

Description

हाम्रो यहाँ अटो, बाइक, स्कूटी का सम्पुर्ण पार्ट्सहरु पाईनुका साथै मर्मत पनि गरीन्छ र बाइक सर्भिसिङ, सेरामिक कोटिङ् (१ वर्षको ग्यारेन्टी) टेफ्लोन कोटिङ्, हेडलाइट को पहेलोपन हटाउने, रेन रिपेलेन्ट उपचार, सामान्य धुने/फोम धुने, AMC प्याकेज दुई पाङ्ग्रे गाडी आदि सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गरिन्छ।
Proprietor:- RAM KISHOR CHAUDHARY
2080

Image Gallery

Business Info

Contact Business

KALVARI BIKE HOSPITAL

हाम्रो यहाँ अटो, बाइक, स्कूटी का सम्पुर्ण पार्ट्सहरु पाईनुका साथै मर्मत पनि गरीन्छ र बाइक सर्भिसिङ, सेरामिक कोटिङ् (१ वर्षको ग्यारेन्टी) टेफ्लोन कोटिङ्, हेडलाइट को पहेलोपन हटाउने, रेन रिपेलेन्ट उपचार, सामान्य धुने/फोम धुने, AMC प्याकेज दुई पाङ्ग्रे गाडी आदि सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गरिन्छ।
Proprietor:- RAM KISHOR CHAUDHARY
2080

Address: Sahid Gate , Chatakpur-4, Uttar Behadi Jane Bato

Email: Kalvaribikehospital@gmail.com

Scroll to Top