Mero Digital Desh

Business Details

JAY MANGALESHWOR SUPPLIERS

Website

Description

हाम्रो यहाँ बिशेष गरि उच्च गुणस्तरको धोका तथा झ्याल पाउनुका साथै यस्मा प्रयाेग हुने फिटिङका सामान पनि उपलब्ध छ र सनितरी पाइप,धारा, टुटी , PVC पाइप,सीपीभीसी पाइप( CPVC pipe ) टंकी तथा जडान फिटिङका सामानहरु पाइनुका साथ साथै रङरोगनका सामानहरु सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइन्छ।

एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor:- MAUSAM BAM
2078

Image Gallery

Business Info

Contact Business

JAY MANGALESHWOR SUPPLIERS

हाम्रो यहाँ बिशेष गरि उच्च गुणस्तरको धोका तथा झ्याल पाउनुका साथै यस्मा प्रयाेग हुने फिटिङका सामान पनि उपलब्ध छ र सनितरी पाइप,धारा, टुटी , PVC पाइप,सीपीभीसी पाइप( CPVC pipe ) टंकी तथा जडान फिटिङका सामानहरु पाइनुका साथ साथै रङरोगनका सामानहरु सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइन्छ।

एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor:- MAUSAM BAM
2078

Address: Dhangadhi-1, Shivnagar, Green Land School Najik

Contact Number: 9866075950

Email: bammausam57@gmail.com

Scroll to Top