Mero Digital Desh

Business Details

JAISWAL SHOPPING CENTER

Website

Description

हाम्रो यहाँ फेन्सी स्टेशनरी वस्तु, जन्मदिनको वस्तु, सोकेश जोडीको मूर्ति, भगवानको मूर्ति, चकलेट, फोटो फ्रेम, फूल, कप प्रिन्ट, टी-सर्ट प्रिन्ट, कुषाण प्रिन्ट, पानीको फोहरा, आलम घडी, भित्ता घडी, पुतली, कप, पर्स, किरिङ , झुम्का, हार (केटी र केटाहरू) औंठी (केटीहरू र केटाहरू), पोकेमोन कार्ड, कालो गुलाबी सबै वस्तुहरू, BTS सबै वस्तुहरू आदि सम्पूर्ण उपहार का समानहरू सुपथ मूल्यमा पाईन्छ।

Proprietor:- GUNJA CHAUDHARY

2074

Image Gallery

Business Info

Contact Business

JAISWAL SHOPPING CENTER

हाम्रो यहाँ फेन्सी स्टेशनरी वस्तु, जन्मदिनको वस्तु, सोकेश जोडीको मूर्ति, भगवानको मूर्ति, चकलेट, फोटो फ्रेम, फूल, कप प्रिन्ट, टी-सर्ट प्रिन्ट, कुषाण प्रिन्ट, पानीको फोहरा, आलम घडी, भित्ता घडी, पुतली, कप, पर्स, किरिङ , झुम्का, हार (केटी र केटाहरू) औंठी (केटीहरू र केटाहरू), पोकेमोन कार्ड, कालो गुलाबी सबै वस्तुहरू, BTS सबै वस्तुहरू आदि सम्पूर्ण उपहार का समानहरू सुपथ मूल्यमा पाईन्छ।

Proprietor:- GUNJA CHAUDHARY

2074

Address: Ramjanaki Tole, Stepping Stone Near

Email: pankajjaiswal2077@gmail.com

Scroll to Top