Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

JAI MAA PURNAGIRI SIRAK GADDA PASAL

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ सिरक, गड्डा, तकिया तथा तिनका दराज, बाकस , प्लास्टिकको कुर्ची, स्टुल, मेट्रेस आदि सामानहरु सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै पुरानो कपडा फिटाइ पनि गरिन्छ।

Proprietor:- AJAY KUMAR CHAUDHARY
R. K CHAUDHARY
2060

Image Gallery

Business Info

Contact Business

JAI MAA PURNAGIRI SIRAK GADDA PASAL

हाम्रो यहाँ सिरक, गड्डा, तकिया तथा तिनका दराज, बाकस , प्लास्टिकको कुर्ची, स्टुल, मेट्रेस आदि सामानहरु सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै पुरानो कपडा फिटाइ पनि गरिन्छ।

Proprietor:- AJAY KUMAR CHAUDHARY
R. K CHAUDHARY
2060

Address: Dhangadhi-8, Campus Chowk

Scroll to Top