Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

IDEAL ENGLISH LANGUAGE & COMPUTER INSTITUTE

Website

Description

हाम्रो यहाँ कम्प्युटर सम्बन्ध बेसिक (basic), डिप्लोमा(diploma), ट्यली(tally), बिजी(busy), हार्डवेयर(hardware), सफ्टवेयर( software )सम्बन्धी दक्ष प्रशिक्षक द्वारा शान्त वातावरणमा सिकाइन्छ।
साथ साथै अङ्ग्रेजी भाषाका लगी बेसिक (basic), डिप्लोमा(diploma) बोल्न र लेख्नु का साथै SEE, +2 र bachelor सजिलै पास गराउन सक्छौ।
विगत २० वर्ष देखि अंग्रेजी भाषामा बेसिक ( basic) र एडभान्स(advance) क्लास सञ्चालन भइरहेको संस्था हो।

एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor:- INDRA BAHADUR BIST
2070

Image Gallery

Business Info

Contact Business

IDEAL ENGLISH LANGUAGE & COMPUTER INSTITUTE

हाम्रो यहाँ कम्प्युटर सम्बन्ध बेसिक (basic), डिप्लोमा(diploma), ट्यली(tally), बिजी(busy), हार्डवेयर(hardware), सफ्टवेयर( software )सम्बन्धी दक्ष प्रशिक्षक द्वारा शान्त वातावरणमा सिकाइन्छ।
साथ साथै अङ्ग्रेजी भाषाका लगी बेसिक (basic), डिप्लोमा(diploma) बोल्न र लेख्नु का साथै SEE, +2 र bachelor सजिलै पास गराउन सक्छौ।
विगत २० वर्ष देखि अंग्रेजी भाषामा बेसिक ( basic) र एडभान्स(advance) क्लास सञ्चालन भइरहेको संस्था हो।

एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor:- INDRA BAHADUR BIST
2070

Address: Hasanpur-1, Dhangadhi, Kailali

Contact Number: 9848455309

Email: pathmp@gmail.com

Scroll to Top