Mero Digital Desh

Business Details

HOTEL EVEREST AND RESTAURANT

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ मिठो खाना र राम्रो नास्ता पाउनुको साथै लोकल (local) खुकुराको स्वादिलो मासु र बास बस्नको लागी उचित व्यवस्था रहेको छ।

Proprietor :- RAJENDRA SAUD
2080

Image Gallery

Business Info

Contact Business

HOTEL EVEREST AND RESTAURANT

हाम्रो यहाँ मिठो खाना र राम्रो नास्ता पाउनुको साथै लोकल (local) खुकुराको स्वादिलो मासु र बास बस्नको लागी उचित व्यवस्था रहेको छ।

Proprietor :- RAJENDRA SAUD
2080

Address: Dhangadhi-4, Kailali, Opposite Everest Bank

Contact Number: 9843332398

Scroll to Top