Mero Digital Desh

Business Details

HARSH CHIURA TATHA BHUJA UDHYOG

Website

Description

हाम्रो यहाँ भुजा, क्रुम क्रूम चिउरा तथा सोयाबादी बनाउनुका साथै सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ।
एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor :- UMESH KUMAR SHAH
2080

Image Gallery

Business Info

Contact Business

HARSH CHIURA TATHA BHUJA UDHYOG

हाम्रो यहाँ भुजा, क्रुम क्रूम चिउरा तथा सोयाबादी बनाउनुका साथै सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ।
एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला ।

Proprietor :- UMESH KUMAR SHAH
2080

Address: Geta Main Road, Hari Petrol Pump Near

Email: Umesh9800@gmail.com

Scroll to Top