Mero Digital Desh

Business Details

GLORY BOUTIQUE

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ अर्डर अनुसार ड्रेसहरु डिजाईन गरि सिलाउनुका साथै लेहेंगा, बेहुलीको साडी, बेहुलाको दाउरा सुरुवाल , जुहारी पाउनुको साथ साथै विभिन्न डिजाइनका पास्नीका सेट, सुत पिस तथा कुर्ती उपलब्ध छ।
एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- ANU CHAUDHARY
2075

Image Gallery

Business Info

Contact Business

GLORY BOUTIQUE

हाम्रो यहाँ अर्डर अनुसार ड्रेसहरु डिजाईन गरि सिलाउनुका साथै लेहेंगा, बेहुलीको साडी, बेहुलाको दाउरा सुरुवाल , जुहारी पाउनुको साथ साथै विभिन्न डिजाइनका पास्नीका सेट, सुत पिस तथा कुर्ती उपलब्ध छ।
एक पटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- ANU CHAUDHARY
2075

Address: Dhangadhi-4, Rato pool Near Nirman Bebasaya sangh

Email: anjalchristina7@gmail.com

Scroll to Top