Mero Digital Desh

Business Details

GANTABYA CAFE

Category:

Website

Description

अब पृथक सयलीमा गन्तव्य हाम्राे यहाँ वर्थडे पार्टी, यनिवर्सरी, वेवी शोवर, विभिन्न भेला गोष्ठी, सुदूर पश्चिमको विषेश परिकारहरू, स्वच्छ र शान्त वातावरण सहित, गित र संगीत लाईभ हुने, सेप्रेट क्याविनको वेवस्था, ठुलो राम्रो पार्किङ्गको सुविधा साथै मिठो र ताजा लोकल खाना संगै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खानाको परिकार उपलब्ध छ।

Proprietor:- HEM JOSHI
2079

Image Gallery

Business Info

Contact Business

GANTABYA CAFE

अब पृथक सयलीमा गन्तव्य हाम्राे यहाँ वर्थडे पार्टी, यनिवर्सरी, वेवी शोवर, विभिन्न भेला गोष्ठी, सुदूर पश्चिमको विषेश परिकारहरू, स्वच्छ र शान्त वातावरण सहित, गित र संगीत लाईभ हुने, सेप्रेट क्याविनको वेवस्था, ठुलो राम्रो पार्किङ्गको सुविधा साथै मिठो र ताजा लोकल खाना संगै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय खानाको परिकार उपलब्ध छ।

Proprietor:- HEM JOSHI
2079

Address: Dhangadhi-4, Uttar Behadi, Kailali

Scroll to Top