Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

GANGOTRI MEDICAL HALL & PHARMACY

Category:

Website

Description

हाम्रो सेवाहरु
– छाला तथा नङ्ग सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याहरु (दन्दीफोर), कालोपोटो, चाया, डाबर जाने, एलर्जी, सोरियासिस, लु तो, नङ्ग मा ढुसी पारेको।                                                         -छालामा आएको मुसा पलाएको वा अपरेशन गर्नु पर्ने भएमा।
-कपाल झर्नु, तालु खुइलियाको अवस्था ।
– कुष्ठरोग, नशा झमझमाउने।
– यौन रोग, यौन दुर्बलता सम्बन्धी।
-ओठ र मुख सम्बन्धी।
-साधरण शल्यक्रिया र बच्चाहरूको छाला सम्बन्धी।
Proprietor:-NARESH KUMAR CHAUDHARY

2076

Image Gallery

Business Info

Contact Business

GANGOTRI MEDICAL HALL & PHARMACY

हाम्रो सेवाहरु
– छाला तथा नङ्ग सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्याहरु (दन्दीफोर), कालोपोटो, चाया, डाबर जाने, एलर्जी, सोरियासिस, लु तो, नङ्ग मा ढुसी पारेको।                                                         -छालामा आएको मुसा पलाएको वा अपरेशन गर्नु पर्ने भएमा।
-कपाल झर्नु, तालु खुइलियाको अवस्था ।
– कुष्ठरोग, नशा झमझमाउने।
– यौन रोग, यौन दुर्बलता सम्बन्धी।
-ओठ र मुख सम्बन्धी।
-साधरण शल्यक्रिया र बच्चाहरूको छाला सम्बन्धी।
Proprietor:-NARESH KUMAR CHAUDHARY

2076

Address: Dhangadhi-1, Kailali , Buddha Mandir ( Aakha Aspataal najik

Email: chaudharyn277@gmail.com

Scroll to Top