Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

EMERALD ACADEMY

Category:

Website

Description

Our Facilities
– An English medium co- educational school.
– Play group – Grade X
– Tow Different Blocks
– Montessori block runs classes from play group to class 3
– Senior block runs classes from 4 to X.
– Montessori block is near in bishalnagar near dhangadhi from senior block is also in bishalnagar near Rashtriya Banijya Bank.
– School starts at 9:45 and classes run till 3:30
– Administration office opens at 9:30 and closes at 4:30
– Hostel facility is also available in school premises

हाम्रा सुविधाहरू
– अंग्रेजी माध्यमको सह-शैक्षिक विद्यालय।
– प्ले समूह – ग्रेड X
– टो विभिन्न ब्लकहरू
– मोन्टेसरी ब्लकले प्ले ग्रुपदेखि कक्षा ३ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्छ
– सिनियर ब्लकले ४ देखि १० सम्म कक्षा सञ्चालन गर्छ ।
– मोन्टेसरी ब्लक धनगढी नजिकै विशालनगरमा रहेको सिनियर ब्लकबाट पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नजिक विशालनगरमा छ।
– विद्यालय 9:45 मा सुरु हुन्छ र कक्षा 3:30 सम्म चल्छ
– प्रशासन कार्यालय 9:30 मा खुल्छ र 4:30 मा बन्द हुन्छ
– विद्यालय परिसरमा छात्रावासको सुविधा पनि उपलब्ध छ|

Proprietor:- SASHI BHUSAN PATHAK
2058

Image Gallery

Business Info

Contact Business

EMERALD ACADEMY

Our Facilities
– An English medium co- educational school.
– Play group – Grade X
– Tow Different Blocks
– Montessori block runs classes from play group to class 3
– Senior block runs classes from 4 to X.
– Montessori block is near in bishalnagar near dhangadhi from senior block is also in bishalnagar near Rashtriya Banijya Bank.
– School starts at 9:45 and classes run till 3:30
– Administration office opens at 9:30 and closes at 4:30
– Hostel facility is also available in school premises

हाम्रा सुविधाहरू
– अंग्रेजी माध्यमको सह-शैक्षिक विद्यालय।
– प्ले समूह – ग्रेड X
– टो विभिन्न ब्लकहरू
– मोन्टेसरी ब्लकले प्ले ग्रुपदेखि कक्षा ३ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्छ
– सिनियर ब्लकले ४ देखि १० सम्म कक्षा सञ्चालन गर्छ ।
– मोन्टेसरी ब्लक धनगढी नजिकै विशालनगरमा रहेको सिनियर ब्लकबाट पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नजिक विशालनगरमा छ।
– विद्यालय 9:45 मा सुरु हुन्छ र कक्षा 3:30 सम्म चल्छ
– प्रशासन कार्यालय 9:30 मा खुल्छ र 4:30 मा बन्द हुन्छ
– विद्यालय परिसरमा छात्रावासको सुविधा पनि उपलब्ध छ|

Proprietor:- SASHI BHUSAN PATHAK
2058

Address: Bishalnagar-3, Dhangadhi

Email: sashipathak950@gmail.com

Scroll to Top