Mero Digital Desh

Business Details

DILIP CAKE HOUSE

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ मोमो, चाउमिन, राईस, अण्डा र चना आदि खाजाहरु पाउनुका साथ साथै कप केक, पेस्टरिज र विभिन्न किसिमका केक अडर अनुसार डिजाइन गरिन्छ।

Proprietor:- DILIP ACHAMI

2089

Image Gallery

Business Info

Contact Business

DILIP CAKE HOUSE

हाम्रो यहाँ मोमो, चाउमिन, राईस, अण्डा र चना आदि खाजाहरु पाउनुका साथ साथै कप केक, पेस्टरिज र विभिन्न किसिमका केक अडर अनुसार डिजाइन गरिन्छ।

Proprietor:- DILIP ACHAMI

2089

Address: Dhangadhi-2, Vansar Road, National Chowk

Scroll to Top