Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

DAHIT TAILORS

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ धेरै किसिमका थारु समुदाय तथा थारु कल्चरल लेहंगा र चोली भिबिन्न डिजाइनमा सिलाउनुका साथै फरक फरक डिजाइनमा रेडिमेड लुगा कपडा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
आफ्नो संस्कृतिलाई सधैं माया गर्नु होला र एक पटक सेवाको मौका पनि दिनु होला ।

Image Gallery

Business Info

Contact Business

DAHIT TAILORS

हाम्रो यहाँ धेरै किसिमका थारु समुदाय तथा थारु कल्चरल लेहंगा र चोली भिबिन्न डिजाइनमा सिलाउनुका साथै फरक फरक डिजाइनमा रेडिमेड लुगा कपडा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
आफ्नो संस्कृतिलाई सधैं माया गर्नु होला र एक पटक सेवाको मौका पनि दिनु होला ।

Address: Dhangadhi-8, Campus Road, KMC Jane Bato, Kailali

Scroll to Top