Mero Digital Desh

Business Details

BIKASH SHAH STORE

Website

Description

हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका फलफुल तथा तरकारीहरु थोक मुल्यमा पाइन्छ
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- SHAMBHU SHAH
2062

Image Gallery

Business Info

Contact Business

BIKASH SHAH STORE

हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका फलफुल तथा तरकारीहरु थोक मुल्यमा पाइन्छ
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- SHAMBHU SHAH
2062

Address: Dakshinkali Marg, Dhangadhi-4, Kailali

Scroll to Top