Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

BIKASH SHAH STORE

Website

Description

हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका फलफुल तथा तरकारीहरु थोक मुल्यमा पाइन्छ
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- SHAMBHU SHAH
2062

Image Gallery

Business Info

Contact Business

BIKASH SHAH STORE

हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका फलफुल तथा तरकारीहरु थोक मुल्यमा पाइन्छ
एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।

Proprietor:- SHAMBHU SHAH
2062

Address: Dakshinkali Marg, Dhangadhi-4, Kailali

Scroll to Top