Mero Digital Desh

Business Details

BHAGWATI KAPAAS UDHYOG

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ मेसिनबाट नयाँ तथा पुरानो कपडाहरु लाई फिटेर गड्डा, तकिया, डस्ना, सिरक बनाउनुका साथ साथै कुसन, सिरक, गड्डा लगायत का सम्पुर्ण सामानहरु खुद्रा तथा होलसेल मुल्यमा उपलब्ध गराइन्छ

Proprietor:- SAROJ KUMAR YADAV
2073

Image Gallery

Business Info

Contact Business

BHAGWATI KAPAAS UDHYOG

हाम्रो यहाँ मेसिनबाट नयाँ तथा पुरानो कपडाहरु लाई फिटेर गड्डा, तकिया, डस्ना, सिरक बनाउनुका साथ साथै कुसन, सिरक, गड्डा लगायत का सम्पुर्ण सामानहरु खुद्रा तथा होलसेल मुल्यमा उपलब्ध गराइन्छ

Proprietor:- SAROJ KUMAR YADAV
2073

Address: Main Road, Dhangadhi- 2, Milan Chowk

Scroll to Top