Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

BALAK SUPERTECH INDUSTRIES PVT. LTD

Website

Description

हाम्रो यहाँ सोफा, ओछ्यान, दराज, सजावट फूल, गोड्रेज इन्टरियो (interio) किचन, अफिसियल फर्निचर र फेन्सी टी टेबल पाउनुका साथै घरको सजावट को काम पनि गरिन्छ ।

Proprietor:- JANAK RAJ AWASTHI

2075

Image Gallery

Business Info

Contact Business

BALAK SUPERTECH INDUSTRIES PVT. LTD

हाम्रो यहाँ सोफा, ओछ्यान, दराज, सजावट फूल, गोड्रेज इन्टरियो (interio) किचन, अफिसियल फर्निचर र फेन्सी टी टेबल पाउनुका साथै घरको सजावट को काम पनि गरिन्छ ।

Proprietor:- JANAK RAJ AWASTHI

2075

Address: Dhangadhi-3, Chatakpur

Email: janakrajawasthi2045@gmail.com

Scroll to Top