Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

BAJIT SIRAK GADDA PASAL

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ सिरक, गड्डा, पर्दा, फैबर सिरक, कम्बल, स्टिल दराज, फम सिरानी, ​​मिटर आदि सम्पुर्ण समन ठोक तथा फुटकर मुल्यमा पाइन्छ।

Proprietor:- MAI .BAJIT
2063

Image Gallery

Business Info

Contact Business

BAJIT SIRAK GADDA PASAL

हाम्रो यहाँ सिरक, गड्डा, पर्दा, फैबर सिरक, कम्बल, स्टिल दराज, फम सिरानी, ​​मिटर आदि सम्पुर्ण समन ठोक तथा फुटकर मुल्यमा पाइन्छ।

Proprietor:- MAI .BAJIT
2063

Address: Main Road, Chauraha, Dhangadhi

Scroll to Top