Mero Digital Desh

Business Details

ASHTA VINAYAK SWEETS

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ मिठाईका संपूर्ण परिकारहरु पाईनुका साथै दुधा, दही, माहि, पनीर, बर्थडे केक आइस-क्रीम आदि फ्रेस पाइन्छ।
Proprietor:- BISHNU PANDEY
2079

Image Gallery

Business Info

Contact Business

ASHTA VINAYAK SWEETS

हाम्रो यहाँ मिठाईका संपूर्ण परिकारहरु पाईनुका साथै दुधा, दही, माहि, पनीर, बर्थडे केक आइस-क्रीम आदि फ्रेस पाइन्छ।
Proprietor:- BISHNU PANDEY
2079

Address: Main Road, Dhangadhi, Chauraha

Scroll to Top