Mero Digital Desh

Business Details

ADITYA COSMETIC AND SMRITI BEAUTY PARLOR

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ ब्युटी पार्लरको सम्पूर्ण काम गर्नु का साथै कस्मेटिक का सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाईन्छ र ब्यूटी पार्लर सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि दिईन्छ ।
Proprietor:- KAMALA KUMARI KHATRI PANT
2076

Image Gallery

Business Info

Contact Business

ADITYA COSMETIC AND SMRITI BEAUTY PARLOR

हाम्रो यहाँ ब्युटी पार्लरको सम्पूर्ण काम गर्नु का साथै कस्मेटिक का सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाईन्छ र ब्यूटी पार्लर सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि दिईन्छ ।
Proprietor:- KAMALA KUMARI KHATRI PANT
2076

Address: Vansar Road Dhangadhi-2

Email: pantkamla46@gmail.com

Scroll to Top