Mero Digital Desh

Business Details

AADARSH CLINIC & NOVEL PHARMACY

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ बिभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाच गरिनुका साथै दक्ष स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दैनिक निशुल्क चेक जाच गरिन्छ।

सुगर, थाइराइड, प्रेसर, छाला रोग तथा अन्य सम्पूर्ण रोगहरुका विभिन्न कम्पनी का औषधि विशेष छुट मा उपलब्ध छ।

Proprietor:-CHANDRA BIST

2079

Image Gallery

Business Info

Contact Business

AADARSH CLINIC & NOVEL PHARMACY

हाम्रो यहाँ बिभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाच गरिनुका साथै दक्ष स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दैनिक निशुल्क चेक जाच गरिन्छ।

सुगर, थाइराइड, प्रेसर, छाला रोग तथा अन्य सम्पूर्ण रोगहरुका विभिन्न कम्पनी का औषधि विशेष छुट मा उपलब्ध छ।

Proprietor:-CHANDRA BIST

2079

Address: Dhangadhi-4, Chatakpur, Sahidgate, Kailali

Email: chandrabist2016@gmail.com

Scroll to Top