Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

सरस्वती सुन चाँदी पसल

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ पुराना तथा आधुनिक डिजाईनका गरगहनाहरु पाउनुका साथै दक्ष कालिगर द्धारा अडर अनुसार तयार पारीन्छ ।

नोट:- सुन चाँदी खरीद तथा विक्री गरीन्छ ।

प्रो :- पदम सिजापती

२०४७

 

Image Gallery

Business Info

Contact Business

सरस्वती सुन चाँदी पसल

हाम्रो यहाँ पुराना तथा आधुनिक डिजाईनका गरगहनाहरु पाउनुका साथै दक्ष कालिगर द्धारा अडर अनुसार तयार पारीन्छ ।

नोट:- सुन चाँदी खरीद तथा विक्री गरीन्छ ।

प्रो :- पदम सिजापती

२०४७

 

Address: मेनरोड, चैराहा, धनगढी , कैलाली

Contact Number: 091527293

Scroll to Top