Mero Digital Desh

Search
Close this search box.

Business Details

न्यू मष्ठामाण्डौ गहना पसल

Category:

Website

Description

हाम्रो यहाँ पुरानाे तथा आधुनिक गरगहना पाउनुका साथै अडर अनुसार दछ् कालिगर द्वारा विभिन्न आधुनिक मेसिन वाट विना रसायनको सिक्री, रानी हार, झुम्का आदि बनाईन्छ।

Proprietor:- KRISHNAMAN SOB

2054

Image Gallery

Business Info

Contact Business

न्यू मष्ठामाण्डौ गहना पसल

हाम्रो यहाँ पुरानाे तथा आधुनिक गरगहना पाउनुका साथै अडर अनुसार दछ् कालिगर द्वारा विभिन्न आधुनिक मेसिन वाट विना रसायनको सिक्री, रानी हार, झुम्का आदि बनाईन्छ।

Proprietor:- KRISHNAMAN SOB

2054

Address: Main Road, Chauraha, Dhangadhi, Kailali

Email: sobkrishnaman@gmail.com

Scroll to Top